Om RHEL Ledige stillinger Kontakt os               Find vej

Aktuel driftsstatus

 
 

Sundhedsfaglig information Almen information
     Kalender for afhentning og indsendelse af prøver     Adresser og åbningstider
   Analysefortegnelse    Tidsbestilling til undersøgelser
     Analysefortegnelse, vejledning    Patientinformation, fasteregler m.m.
     Omregning af enheder
     Bestilling af utensilier
   Bestilling af utensilier, vejledning Nyheder
   Kvalitetsvurderingsrapport for din praksis    Brug fortsat RHEL til blodprøvetagning og EKG optagelse
   WebReq    Problemer med udskrift af WebReq PrøveTagningsBlanket.
   Kvalitetssikring af Laboratoriemedicin i Almen Praksis    Elevatoren i Hvidovre filial er midlertidigt ude af drift.
   Klinisk biokemi i almen medicin    Ny metode til Anti-Müllersk hormon;P indføres den 01.06.2015.
   Kliniske undersøgelser      Metodeskiftet indebærer, at de nye resultater bliver ca. 20 %
   RHEL NYT      lavere end hidtil.
   RHEL INFO    Svarservice er lukket for telefoniske henvendelser mellem
   Minisymposium      kl. 12 og 13 pga. RHEL’s personalesituation.
         Dette gælder fra 6. Maj 2015.
       Vedr. WebReq rekvisitioner på Hotel.
       Fra 22.04.2015 og indtil videre opbevares prøver på RHEL,
         til brug ved suppleringer, kun 4 dage mod tidligere 7 dage.
     
     
     
 

    
    Nyhedsarkiv
    www.sundhed.dk 
 

 

Hvis der er problemer med at åbne dokumenter i
pdf-format (printervenlig format), kan programmet
hentes her.
Al information gives uden ansvar.
Sidst opdateret: 26.08.2015