Om RHEL Ledige stillinger Kontakt os               Find vej

Aktuel driftsstatus

 
 

Sundhedsfaglig information Almen information
     Kalender for afhentning og indsendelse af prøver     Adresser og åbningstider
   Analysefortegnelse    Tidsbestilling til undersøgelser
     Analysefortegnelse, vejledning    Patientinformation, fasteregler m.m.
     Omregning af enheder
     Bestilling af utensilier
   Bestilling af utensilier, vejledning Nyheder
   Kvalitetsvurderingsrapport for din praksis    30.09.2015 Brug fortsat RHEL til blodprøvetagning og EKG optagelse
   WebReq     Tåstrupfilialen er lukket for patienter henholdsvis
   Kvalitetssikring af Laboratoriemedicin i Almen Praksis       fredag den 25.9 og mandag den 12.10.
   Klinisk biokemi i almen medicin    Problemer med udskrift af WebReq PrøveTagningsBlanket.
   Kliniske undersøgelser    Elevatoren i Hvidovre filial er midlertidigt ude af drift.
   RHEL NYT    Ny metode til Anti-Müllersk hormon;P indføres den 01.06.2015.
   RHEL INFO      Metodeskiftet indebærer, at de nye resultater bliver ca. 20 %
   Minisymposium      lavere end hidtil.
       Svarservice er lukket for telefoniske henvendelser mellem
         kl. 12 og 13 pga. RHEL’s personalesituation.
         Dette gælder fra 6. Maj 2015.
       Vedr. WebReq rekvisitioner på Hotel.
       Fra 22.04.2015 og indtil videre opbevares prøver på RHEL,
         til brug ved suppleringer, kun 4 dage mod tidligere 7 dage.
     
 

    
    Nyhedsarkiv
    www.sundhed.dk 
 

 

Hvis der er problemer med at åbne dokumenter i
pdf-format (printervenlig format), kan programmet
hentes her.
Al information gives uden ansvar.
Sidst opdateret: 30.09.2015