Om RHEL Ledige stillinger Kontakt os               Find vej

Aktuel driftsstatus

 
 

Sundhedsfaglig information Almen information
     Kalender for afhentning og indsendelse af prøver     Adresser og åbningstider
   Analysefortegnelse    Tidsbestilling til undersøgelser
     Analysefortegnelse, vejledning    Patientinformation, fasteregler m.m.
     Omregning af enheder
     Bestilling af utensilier
   Bestilling af utensilier, vejledning Nyheder
   Kvalitetsvurderingsrapport for din praksis    Ny version af WebReq2 vejledning:
   WebReq      WebReq 2 vejledning til elektronisk rekvisition.
   Kvalitetssikring af Laboratoriemedicin i Almen Praksis      WebReq 2 kvikguide til elektronisk rekvisition.
   Klinisk biokemi i almen medicin      WebQuality: Elektronisk rekvisition af parallelanalyser i WebReq 2.
   Kliniske undersøgelser    Prøver til dyrkning af urin tages på RHEL kun på patienter,
   RHEL NYT      der er fyldt 3 år.
   RHEL INFO    Hæmolyse i serumprøver er siden 15.01.2015 et mindre problem.
   Minisymposium    Indvielse af det fuldautomatiske laboratorium d. 4. juni 2014.
     
    Nyhedsarkiv  
    www.sundhed.dk 
     
     
 

 

Hvis der er problemer med at åbne dokumenter i
pdf-format (printervenlig format), kan programmet
hentes her.
Al information gives uden ansvar.
Sidst opdateret: 26.03.2015