Om RHEL Ledige stillinger Kontakt os               Find vej

Aktuel driftsstatus

 
 

Sundhedsfaglig information Almen information
     Kalender for afhentning og indsendelse af prøver     Adresser og åbningstider
   Analysefortegnelse    Tidsbestilling til undersøgelser
     Analysefortegnelse, vejledning    Patientinformation, fasteregler m.m.
     Omregning af enheder
     Bestilling af utensilier
   Bestilling af utensilier, vejledning Nyheder
   Kvalitetsvurderingsrapport for din praksis    Info til læger i forbindelse med afvikling af laboratoriet.
   WebReq    Elevatoren i Ballerup filial er ude af drift.
   Kvalitetssikring af Laboratoriemedicin i Almen Praksis    Kalender for afhentning og indsendelse af prøver efterår 2015.
   Klinisk biokemi i almen medicin    30.09.2015 Brug fortsat RHEL til blodprøvetagning og EKG optagelse.
   Kliniske undersøgelser    Problemer med udskrift af WebReq PrøveTagningsBlanket.
   RHEL NYT    Elevatoren i Hvidovre filial er midlertidigt ude af drift.
   RHEL INFO    Ny metode til Anti-Müllersk hormon;P indføres den 01.06.2015.
   Minisymposium      Metodeskiftet indebærer, at de nye resultater bliver ca. 20 %
         lavere end hidtil.
       Svarservice er lukket for telefoniske henvendelser mellem
         kl. 12 og 13 pga. RHEL’s personalesituation.
         Dette gælder fra 6. Maj 2015.
       Vedr. WebReq rekvisitioner på Hotel.
       Fra 22.04.2015 og indtil videre opbevares prøver på RHEL,
         til brug ved suppleringer, kun 4 dage mod tidligere 7 dage.
     
     
 

    
    Nyhedsarkiv
    www.sundhed.dk 
 

 

Hvis der er problemer med at åbne dokumenter i
pdf-format (printervenlig format), kan programmet
hentes her.
Al information gives uden ansvar.
Sidst opdateret: 01.12.2015