Om RHEL Ledige stillinger Kontakt os               Find vej

Aktuel driftsstatus

 
 

Sundhedsfaglig information Almen information
     Kalender for afhentning og indsendelse af prøver     Adresser og åbningstider
   Analysefortegnelse    Tidsbestilling til undersøgelser
     Analysefortegnelse, vejledning    Patientinformation, fasteregler m.m.
     Omregning af enheder
     Bestilling af utensilier
   Bestilling af utensilier, vejledning Nyheder
   Kvalitetsvurderingsrapport for din praksis    Svarservice er lukket for telefoniske henvendelser mellem
   WebReq      kl. 12 og 13 pga. RHEL’s personalesituation.
   Kvalitetssikring af Laboratoriemedicin i Almen Praksis      Dette gælder fra 6. Maj 2015.
   Klinisk biokemi i almen medicin    Vedr. WebReq rekvisitioner på Hotel.
   Kliniske undersøgelser    Fra 22.04.2015 og indtil videre opbevares prøver på RHEL,
   RHEL NYT      til brug ved suppleringer, kun 4 dage mod tidligere 7 dage.
   RHEL INFO    Prøver til dyrkning af urin tages på RHEL kun på patienter,
   Minisymposium      der er fyldt 3 år.
       Hæmolyse i serumprøver er siden 15.01.2015 et mindre problem.
       Indvielse af det fuldautomatiske laboratorium d. 4. juni 2014.
     
    Nyhedsarkiv
    www.sundhed.dk 
 

 

Hvis der er problemer med at åbne dokumenter i
pdf-format (printervenlig format), kan programmet
hentes her.
Al information gives uden ansvar.
Sidst opdateret: 13.05.2015