Om RHEL Ledige stillinger Kontakt os               Find vej

Aktuel driftsstatus

 
 

Sundhedsfaglig information Almen information
     Kalender for afhentning og indsendelse af prøver     Adresser og åbningstider
   Analysefortegnelse    Tidsbestilling til undersøgelser
     Analysefortegnelse, vejledning    Patientinformation, fasteregler m.m.
     Omregning af enheder
     Bestilling af utensilier
   Bestilling af utensilier, vejledning Nyheder
   Kvalitetsvurderingsrapport for din praksis    Vedr. WebReq rekvisitioner på Hotel.
   WebReq    Fra 22.04.2015 og indtil videre opbevares prøver på RHEL,
   Kvalitetssikring af Laboratoriemedicin i Almen Praksis      til brug ved suppleringer, kun 4 dage mod tidligere 7 dage.
   Klinisk biokemi i almen medicin    Prøver til dyrkning af urin tages på RHEL kun på patienter,
   Kliniske undersøgelser      der er fyldt 3 år.
   RHEL NYT    Hæmolyse i serumprøver er siden 15.01.2015 et mindre problem.
   RHEL INFO    Indvielse af det fuldautomatiske laboratorium d. 4. juni 2014.
   Minisymposium  
     
    Nyhedsarkiv  
    www.sundhed.dk 
     
     
 

 

Hvis der er problemer med at åbne dokumenter i
pdf-format (printervenlig format), kan programmet
hentes her.
Al information gives uden ansvar.
Sidst opdateret: 22.04.2015