Arbejdstrivsel er lig med trivsel i fritiden

Kommentarer (0) Sundhed

Mus samtale

Vores arbejde optager i gennemsnit 1/3 af vores liv, når vi er fra 18-65 år. Din psykiske trivsel på jobbet vil influere på din mentale tilstand i privatlivet og fritiden. Det har afgørende betydning for dig, at du trives på jobbet, så du har glæde, ro og overskud til at udfolde dig i fritiden med kæreste, familie og hobbyer.

En mus-samtale er dit redskab som arbejdstager til at gå i dialog med din chef omkring personlig trivsel i forhold til dine arbejdsopgaver.

Hvad er en mus-samtale?

”Mus” står for medarbejderudvikling og er en dialog, som du har med din arbejdsopgaver typisk 1 gang om året. Det er en betydningsfuld samtale for begge parter i ansættelsesforholdet. Samtalen har til formål at afklare, hvordan du trives på jobbet, og hvordan du kan opnå udvikling indenfor den pågældende virksomhed.

De bedste medarbejderudviklingssamtaler er dem, hvor fokusset er på dig om arbejdstager og medarbejder.

Mus-samtalen er fortrolig, og derfor er du i stand til at kunne være ærlig omkring sårbare aspekter i dit ansættelsesforhold. Det er din mulighed for, at du kan fortælle din arbejdsopgaver om arbejdsopgaver eller forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som påvirker din trivsel i både positiv og negativ retning. Samtalen er din arbejdsgivers redskab til at opnå viden om dig, så der kan skabes rammer for, at du trives bedst muligt.

Medarbejdere i trivsel har lavets risiko for at blive sygemeldt, de har et bedre helbred og en generel højere trivsel – både på jobbet og privat.

Brug medarbejderudvikling som kanal til at højne din trivsel

Din mus-samtale har en stor rolle, når det kommer til at skabe muligheder og betingelser for, at du trives på jobbet i fremtiden. For at du får mest muligt ud af din samtale, er det en god idé at forberede dig. På dén måde sikrer du dig, at du sørger for at nå omkring de punkter og elementer, som påvirker dig mest.

Hvis der bliver lavet aftaler undervejs i samtalen (det kan være aftale om deltagelse på et kursus), er det en god idé at bede om at få et skriftligt resume af samtalen.

Derfor har arbejdet betydning for din generelle trivsel

Din psykiske tilstand påvirkes af dine omgivelser og det miljø, du begår dig i. Andre mennesker, betingelser i miljøet og de fysiske rammer spiller alt sammen ind på, hvordan du har det. Hvis du er frustreret over visse arbejdsopgaver, kommunikationsgange eller samarbejdskonstellationer, kan det påvirke dig negativt både på jobbet og privat. Din frustration vil du have svært ved at lægge fra dig i din fritid.

Derfor har det afgørende betydning for kvaliteten af din fritid, at du sørger for at bruge din mus-samtale til at gøre din arbejdsgiver opmærksom på de forhold, som du føler, der hæmmer dine kompetencer eller din psykiske trivsel.

Det er din arbejdsgivers rolle at sørge for, at der bliver lagt vægt på de elementer, som betyder mest for dig. Det kan være alt fra motivation, trivsel, faglige kompetencer eller noget helt fjerde.

Når du trives på jobbet og gør mest muligt brug af dine faglige kompetencer, vil det højne din generelle trivsel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *